Düzenli İfadeler (Regular Expressions)

Düzenli ifadeler, belirli bir düzene göre yazılmış verileri ifade etmek için kullanılan bir çeşit sembol dilidir. Özellikle veri parselleme ve veri madenciliği gibi işlemlerde hayat kurtaran, her geliştiricinin bilmesi gereken bir dildir. Kullanım yerlerine örnekler vermemiz gerekirse mesela elinizdeki bir veri içerisinde bulunan MAC adresleri, IP adresleri, bir bankanın web sayfasından döviz kuru bilgilerinin çekilmesi, bir web servisi ile sağlanan verilerin kullanılabilir hale getirilmesi yada çok aşina olduğumuz derleyiciler. Bunların tamamı veri parselleme/işleme üzerinde örneklerdir ve bunların tamamında veri işleme için düzenli ifadeler kullanılabilir. Düzenli ifadeler çok kullanışlı olması sayesinde çok geniş bir kullanım alanına sahiptir ve neredeyse bütün geliştirme ortamları bu dili destekler. BRE: Basic Regular Expression, Basit Düzenli İfadeler ERE: Extended Regular Expression, Genişletilmiş Düzenli İfadeler
REGEX İşlevi
^ Satır/katar başı
$ Satır/katar sonu
? Sıfır veya birkez tekrar {0,1}
+ Bir ile sonsuz arasında tekrar [1,∞)
* Sıfır ile sonsuz arasında tekrar [0,∞)
{m,n} En az m, en fazla n kez tekrarı ifade eder.BRE modunda \{ \} şeklinde kullanılır.
. Herhangi bir karakter
[ ] Köşeli parantezler içerisinde bulunan bir karakterle eşleşir
[^ ] Köşeli parantez içerisinde bulunan karakterlerle eşleşmez
( ) İşaretlenmiş alt ifadeyi belirtir. Bu alt ifade içerisindeki işleşmeler daha sonra çağırılabilir.BRE modunda \( \) şeklinde kullanılır.
\n n'inci eşleşmiş olan alt ifadeyi çağırır. n, 1 ile 9 arasında bir sayıdır.
\s Boşluk karakteri, [ \n\t\v\f]
\d Rakamlar ile eşleşir. [0-9]
\D Rakam dışındakilerle eşleşir. [^0-9]
\x Hexadecimal karakterler. [0-9a-fA-F]
\X Hexadecimal olmayan karakterler. [^0-9a-fA-F]
\w Alfasayısallar ve _ ile eşleşir. [A-Za-z0-9_]
\W Alfasayısal ve _ olmayanlar ile eşleşir [^A-Za-z0-9_]
\a Alfabetik karakterler ile eşleşir. [A-Za-z]
\l Küçük harflerle eşleşir. [a-z]
\u Büyük harflerle eşleşir. [A-Z]
| veya
Kaynaklar: http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression http://www.regular-expressions.info