Bash Programlama (Bash Programing) - 2

Bash'de Aritmetik İşlemler
Bash'de aritmetik işlemler için kullanılabilecek bir kaç komut vardır. Farklı kullanım şekilleriyle ve yetenekleri vardır. Basitçe kullanımları aşağıda belirtilmiş olup daha ayrıntılı incelemer için man sayfaları incelenebilir.

 • let
  Bash'in kendi iç komutudur.
  Kullanım şekli
  let <aritmetik_ifade>
  $((<aritmetik_ifade>))

  Aritmatik İfade
  İfadelerin işlevleri C'nin aynısıdır.

  foo++ foo--
  Değişkenin değerini sonra artırır/azaltır.
  ++foo --foo
  Değişkenin değerini önce artırır/azaltır.
  ! ~
  Mantıksal ve bit düzeyi tersinirleri
  **
  Kuvvet
  * / %
  Çarpma, bölme ve kalan (mod)
  + -
  Toplama, çıkarma
  << >>
  Sola ve sağa bit kaydırma operatörü
  <= >= < >
  Karşılaştırma operatörü
  == !=
  Eşittir ve eşit değildir
  &
  Bit düzeyi VE (AND) operatörü
  ^
  Bit düzeti XOR operatörü
  |
  Bit düzeyi VEYA (OR) operatörü
  && ||
  Mantıksal VE ve VEYA
  expr?expr:expr
  Koşul operatörü
  = *= /= %= += -= <<= >>= &= ^= |=
  Soldaki değişkenin değeri ile sağdaki sayı arasında belitrilen işlemi yapar, değişkene atar.

  Örnek;

  1. let x++
  2. let "x = y + 8"

 • expr
  Kullanım şekli
  expr <ifade>

  İfadeler

  ARG1 | ARG2
  ARG1 0 (sıfır) veya null ise ARG2, değil ise ARG1 döndürür
  ARG1 & ARG2
  Argümanlar null veya 0 (sıfır) ise 0, değil ise ARG1
  ARG1 < ARG2
  ARG1, ARG2'den küçük ise 1, değil ise 0 döndürür
  ARG1 > ARG2
  ARG1, ARG2'den büyük ise 1, değil ise 0 döndürür
  ARG1 = ARG2
  ARG1 ile ARG2 eşit ise
  ARG1 != ARG2
  ARG1, ARG2'ye eşit değil ise
  ARG1 <= ARG2
  ARG1, ARG2'den küçük veya eşit ise
  ARG1 >= ARG2
  ARG1, ARG2'den büyük veya eşit ise
  ARG1 + ARG2
  ARG1 ile ARG2'yi toplar
  ARG1 - ARG2
  ARG1'den ARG2'yi çıkartır
  ARG1 * ARG2
  ARG1 ile ARG2'yi çarpar
  ARG1 / ARG2
  ARG1'i ARG2'ye böler
  ARG1 % ARG2
  ARG1'in ARG2'ye bölümünden kalan
  STRING : REGEX
  String içerisinde belirtilen REGEX ile eşleşmeyi sorgular
  match STRING REGEX
  STRING : REGEX ile aynıdır
  substr STRING POS LENGTH
  Stringi belirtilen pozisyondan itibaren belirtilen uzunlukta parçalar, POS 1'den başlar.
  index STRING CHARS
  Belirtilen karakterlerin string içerisineki indeksini verir
  length STRING
  String uzunluğunu verir
 • bc
  Bash Calculor üzerinden buraya sığdıramayacağım kadar çok işlem yapma şansına sahipsiniz. Temel olarak yukarıda anlatılan işlemlerin tamamını bc ile de yapmanız mümkün. İşlemlerinizi bc'nin terminalinden yapabileceğiniz gibi echo vb. ile de işlem gönderebilir ve çıktı alabilirsiniz.
  Örnek
  1. echo "5+8"|bc
  2. SONUC=$(echo "655/21"|bc)