Centos 6.5'de sshfs ile uzak dizin bağlama

Öncelikle istemcimize sshfs'i kurmalıyız. Bunun için EPEL repolarından faydalanabiliriz.

EPEL repolarını sisteme eklemek için;

  1. wget http://ftp.linux.org.tr/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
  2. rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm

sshfs'in kurulumu;

  1. yum install -y fuse-sshfs

sshfs ile dizine bağlanmak;

  1. sshfs user@server.ip:/dizin/yolu /yerel/dizin/yolu

sshfs'i fstab'a ekleme

  1. sshfs#user@server.ip:/dizin/yolu /yerel/dizin/yolu fuse comment=sshfs,users 0 0

Bkz: https://fedoraproject.org/wiki/EPEL