Web Server Kurulumu

Bu makalede anlatılanlar Centos'a (6.4 64-Bit) yönelik olarak hazırlanmıştır. Farklı dağıtımlara ufak değişikliklerle uygulanabilirler.

Servislerin Kurulması
Standart bir web sunucusunda genellikle HTTP ve MySQL servisleri çalışırlar. Bu iki servis aynı sunucu üzerinde çalışabilecekleri gibi farklı sunucular üzerinde de çalıştırılarak yükler dağıtılabilirler.
Standart bir web sunucusunun kurulumu bu iki servisin kurulumu ile tamamlanmazlar. cgi betikleri kullanmayacaksanız yada yalnızca html sayfalar yayınlamayacaksanız php yada benzeri paketlerin kurulumlarına da ihtiyaç duyarsınız. Temelde ihtiyaç duyulan paketleri kurmak ve servisleri çalıştırmak için aşağıdaki komutu işletmeniz yeterli.

Aşağıdaki komutlar root olarak işletilmelidir

 1. yum install httpd mysql-server php php-mysql
 2. service httpd start
 3. service mysqld start
 4. chkconfig httpd on
 5. chkconfig mysqld on

Temel HTTP Servisi Ayarları
Standart bir web sitesi yayını için Apache'yi (httpd) varsayılan ayarlarıyla kullanabilirsiniz. Web sitelerini yayınlamak için de Apache yapılandırmasına VirtualHost denilen eklemeler yapmanız gerekir. Her bir VirtualHost tanımlaması bir web sitesi gibi düşünülebilir. Ben genellikle VirtualHost'ları Apache'nin yapılandırmalarını tuttuğu httpd.conf dosyasından ayrı conf.d dizininde bir dosyada tutmayı tercih ederim. Apache varsayılan yapılandırmasında açılış sırasında httpd.conf sonrasında conf.d dizini altındaki conf uzantılı dosyaları da okur. Örnek VirtualHost yapılandırma dosyam aşağıdaki gibidir.

Yol:/etc/httpd/conf.d/vhosts.conf

 1. NameVirtualHost *:80
 2.  
 3. <VirtualHost *:80>
 4. DocumentRoot /var/www/html/site
 5. ServerName site.com
 6. ServerAlias www.site.com
 7. ErrorLog logs/site.com-error_log
 8. CustomLog logs/site.com-access_log common
 9. </VirtualHost>
 10.  
 11. <VirtualHost *:80>
 12. DocumentRoot /var/www/html/site2
 13. ServerName site2.com
 14. ServerAlias www.site2.com
 15. ErrorLog logs/site2.com-error_log
 16. CustomLog logs/site2.com-access_log common
 17. </VirtualHost>

Virtual host yapılandırmalarından sonra php.ini dosyasında kısa php etiketlerini sistemin okuyabilmesi için aşağıdaki değişiklik yapılmalıdır. Bu zorunlu olmasada tavsiye ederim. Çoğunlukla insanlar kodlarını yazarken kısa php etiketi kullanırlar. Bu işlemi yapmak için vi gibi bir metin editörü ile dosyayı açarak bu düzenlemeyi yapabileceğiniz gibi aşağıdaki komutu da bu işlem için kullanabilirsiniz. Elle düzenlemek için short_open_tag ifadesini On olarak ayarlamanız yeterlidir.

sed 's/^\(short_open_tag\s=\s\).*/\1On/' /etc/php.ini > /etc/php.ini

VirtualHost'lar eklendikten ve istenen değişiklikler tamamlandıktan sonra Apache yeniden başlatılmalıdır.
service httpd restart