Centos 6.5'de sshfs ile uzak dizin bağlama

By samed, 14 April, 2013

Öncelikle istemcimize sshfs'i kurmalıyız. Bunun için EPEL repolarından faydalanabiliriz.

EPEL repolarını sisteme eklemek için;

wget http://ftp.linux.org.tr/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
rpm -ivh epel-release-6-8.noarch.rpm

sshfs'in kurulumu;

yum install -y fuse-sshfs

sshfs ile dizine bağlanmak;

sshfs user@server.ip:/dizin/yolu /yerel/dizin/yolu

sshfs'i fstab'a ekleme

sshfs#user@server.ip:/dizin/yolu /yerel/dizin/yolu fuse comment=sshfs,users 0 0

Bkz: https://fedoraproject.org/wiki/EPEL