SSH da Host Ayarlarını Kaydetme

By samed, 8 December, 2013

SSH bağlantısı yaptığınız sunucuların port, kullanıcı adı, ip, bağlantı tercihleri (X11 vb.) gibi ayarlarını her SSH bağlantısında tekrar tekrar yazmak bir çok açıdan kullanışlı değildir. Hem bu bilgileri her seferinde hatırlamak problem hem de yazmak zaman kaybı. Bu gibi durumlar için SSH için bir nevi kısayollar/aliaslar tanımlamanız mümkün. Bu tanımlamaları kendi kullanıcınıza özel yapabileceğiniz (~/.ssh/config) gibi bütün kullanıcılar için de (/etc/ssh/ssh_config) yapmanız mümkün.

SSH yapılandırma dosyanızın sonuna ekleyeceğiniz aşağıdaki satırlar ile kısayol tanımlamaları yapabilirsiniz.

Host blog
    HostName blog.reddoc.net
    Port 5200
    User reddoc
    ForwardX11 yes

Yapılandırma dosyasına ekleyeceğim yukarıdaki satırlar ile artık SSH bağlantısını aşağıdaki gibi yapabiliyorum.

ssh blog

Yapılandırma dosyasına bu eklemeyi yapmamış olsam her seferinde terminalime aşağıdaki gibi bir satır yazmak zorunda kalacaktım.

ssh -l reddoc -p 5200 -X blog.reddoc.net