bash betik script programing sistem yazılım

Bash Programlama (Bash Programing) - 1

Linux sistemlerde kullanılan kabuklardan biri olan bash'e göre yazılmış olan betiklere verilen isimdir. Bu betikleri ardı ardına çeşitli komutları çağırmak için kullanabileceğiniz gibi karmaşık ve ciddi işlemler için de kullanılırlar.

Bash betikleri basitçe komutların bir dosyaya yazılması ve bu komutların seri bir biçimde peş peşe çağırılması işlemidir. Siz tek bir komutu çağırırsınız, o da içerisinde bulunan komutları çağırır.

Subscribe to RSS - bash betik script programing sistem yazılım