Sisteme Swap Ekleme

By samed, 2 August, 2013

Swap (takas alanı), Unix-like sistemlerde sistem belleğinin (RAM) yetersiz kaldığı durumlarda sistemin çalışmasını sürdürebilmesi için bellek yerine kullandığı alana denir. Bazen sistemdeki swap alanı yetersiz geldiğinden veya sistem kurulumu sırasında swap alanı ayrılmadığından dolayı sisteme sonradan swap alanı eklemeye ihtiyaç duyulabilir. Bu durumlarda bir disk bölümü (partition) swap alanı olarak kullanılabileceği gibi bir dosya da bu amaçla kullanılabilir.

Not: Bu işlemleri gerçekleştirebilmek için sisteme root olarak giriş yapmış olmanız gerekiyor. Örnek olarak Centos 6.4 64-bit kullanılmıştır.

Kullanılacak olan swap dosyasını yaratmak için aşağıdaki komutu kullanacağız. Buradan bs ve count parametrelerini değiştirerek kullanacağınız dosyanın boyutunu düzenleyebilirsiniz. Aşağıdaki örnekte 4GB'lik bir swap dosyası yaratılmıştır.

dd if=/dev/zero of=/swapfile1 bs=1M count=4096

Swap dosyamızı oluşturduktan sonra dosyamızı swap alanı olarak biçimlendirmemiz gerekiyor. Bir dosya değilde bir disk bölümünü swap alanı olarak kullanmak istiyorsanız bu adımdan sonraki bütün adımlarda dosyanın yolu yerine disk bölümünün yolunu göstermeniz yeterlidir. (örn: /dev/sdb1)

mkswap /swapfile1

Sistemdeki diğer kullanıcı ve servislerin dosya üzerinde değişiklik yapmasını engellemek için dosya izinlerini değiştiriyoruz. Dosya yerine disk bölümü kullanıyorsanız bu adımı atlayabilirsiniz.

chmod 0600 /swapfile1

Swap dosyasını sisteme ekleme işlemi;

swapon /swapfile1

Sistemin her açıldığında tekrar tekrar swap dosyasını sisteme eklemek istemiyorsanız bunu /etc/fstab altında tanımlayabilirsiniz. Aşağıdaki komut fstab dosyasının sonuna otomatik olarak swap tanımlamanızı eklemektedir.

echo "/swapfile1 swap swap defaults 0 0" >> /etc/fstab