sistem

By samed, 3 December, 2013

KVM'de sanal makinelerinize iki farkı yolla gerçek IP verebilirsiniz. Bunlardan birisi host makinenin (sanallaştırmanın yapıldığı makine) ilgili ağ arabirimi (network interface, örn: eth0) ve sanal makinenizin ağ kartını aynı köprü (bridge) içerisine almanız. Bu yöntemde sanal makineniz ve host makine aynı switch (ağ anahtarma elemanı) üzerine bağlıymışçasına davranır.

By samed, 21 August, 2013

Bash'de Aritmetik İşlemler Bash'de aritmetik işlemler için kullanılabilecek bir kaç komut vardır. Farklı kullanım şekilleriyle ve yetenekleri vardır. Basitçe kullanımları aşağıda belirtilmiş olup daha ayrıntılı incelemer için man sayfaları incelenebilir.

 • let
  • Bash'in kendi iç komutudur.
  • Kullanım şekli
   • let <aritmetik_ifade>
   • $((<aritmetik_ifade>))
  • Aritmatik İfade

   İfadelerin işlevleri C'nin aynısıdır.

   foo++ foo--

By samed, 5 August, 2013

ramfs ve tmpfs kullanımı sizlere fiziksel hafızanızın bir parçasını bir disk bölümüymüş gibi kullanabilmenizi sağlar. Bu bölümlere aynen bir diske okuma/yazma yapar gibi işlemler yapabilirsiniz, tek farkı okuma ve yazma işlemleri RAM üzerinden yapıldığından ciddi hız farkları yaşatacaktır.

Özellikle ön bellekleme işlemleri (caching) gibi disk üzerinde sürekli bir okuma/yazma operasyonun olduğu ve bu işlemlerin çok
hızlı gerçekleşmesi, io beklenmemesi için sıklıkla başvurulan bir yöntemdir.

ramfs Bölünü Bağlama

By samed, 3 August, 2013

Zaman dilimi ayarlamaları doğru bir şekilde yapılmadığında MySQL'in DATE(),CURRENT_TIMESTAMP, NOW() gibi fonksiyonları düzgün bir şekilde çalışmayabilir. Zamanlama üzerinde herhangi bir hata oluşmaması için sistemin ve veri tabanının zaman ayarları doğru şekilde yapılmalıdır. İstanbul için zaman dilimi ayarı MySQL'de aşağıdaki gibidir.

By samed, 3 August, 2013

Adobe Flash Player kurulumu için şuan için iki paket öneriyor. Bunlardan bir tanesi SuSE ve Redhat türevlerinde kullanılabilecek olan rpm paketi, kalanı için de tar.gz paketi, tabi kaynak kodunu vermiyor, tar.gz paketi de binary (derlenmiş/ikilik kod düzeninde).

Kurulum için Abode'un tar.gz dosyasının içerisine koyduğu kurulum açıklaması aşağıdaki şekilde.

....
Installation instructions
-------------------------

By samed, 2 August, 2013

Swap (takas alanı), Unix-like sistemlerde sistem belleğinin (RAM) yetersiz kaldığı durumlarda sistemin çalışmasını sürdürebilmesi için bellek yerine kullandığı alana denir. Bazen sistemdeki swap alanı yetersiz geldiğinden veya sistem kurulumu sırasında swap alanı ayrılmadığından dolayı sisteme sonradan swap alanı eklemeye ihtiyaç duyulabilir. Bu durumlarda bir disk bölümü (partition) swap alanı olarak kullanılabileceği gibi bir dosya da bu amaçla kullanılabilir.

By samed, 2 August, 2013

Linux'da zaman dilimi ayarlaması /etc/localtime dosyası üzerinden yapılır. Size uygun zaman dilimi dosyasını kopyalayarak yada buraya linkleyerek sistemin zaman dilimi ayarlaması yapılabilir. Örnek zaman dilimi dosyaları /usr/share/zoneinfo altında yer almaktadır. Burayı inceleyerek sisteminize uygun zaman dilimini seçebilirsiniz. Aşağıdaki ayarlamalar İstanbul içindir.

rm /etc/localtime
ln -s /usr/share/zoneinfo/Europe/Istanbul /etc/localtime

Not: Bu yazıdaki uygulama Centos 6.4 64-bit üzerinde yapılmıştır.