Düzenli İfadeler (Regular Expressions)

By samed, 11 August, 2013

Düzenli ifadeler, belirli bir düzene göre yazılmış verileri ifade etmek için kullanılan bir çeşit sembol dilidir. Özellikle veri parselleme ve veri madenciliği gibi işlemlerde hayat kurtaran, her geliştiricinin bilmesi gereken bir dildir. Kullanım yerlerine örnekler vermemiz gerekirse mesela elinizdeki bir veri içerisinde bulunan MAC adresleri, IP adresleri, bir bankanın web sayfasından döviz kuru bilgilerinin çekilmesi, bir web servisi ile sağlanan verilerin kullanılabilir hale getirilmesi yada çok aşina olduğumuz derleyiciler. Bunların tamamı veri parselleme/işleme üzerinde örneklerdir ve bunların tamamında veri işleme için düzenli ifadeler kullanılabilir. Düzenli ifadeler çok kullanışlı olması sayesinde çok geniş bir kullanım alanına sahiptir ve neredeyse bütün geliştirme ortamları bu dili destekler. BRE: Basic Regular Expression, Basit Düzenli İfadeler ERE: Extended Regular Expression, Genişletilmiş Düzenli İfadeler

REGEXİşlevi
^Satır/katar başı
$Satır/katar sonu
?Sıfır veya birkez tekrar {0,1}
+Bir ile sonsuz arasında tekrar [1,∞)
*Sıfır ile sonsuz arasında tekrar [0,∞)
{m,n}En az m, en fazla n kez tekrarı ifade eder.BRE modunda \{ \} şeklinde kullanılır.
.Herhangi bir karakter
[ ]Köşeli parantezler içerisinde bulunan bir karakterle eşleşir
[^ ]Köşeli parantez içerisinde bulunan karakterlerle eşleşmez
( )İşaretlenmiş alt ifadeyi belirtir. Bu alt ifade içerisindeki işleşmeler daha sonra çağırılabilir.BRE modunda \( \) şeklinde kullanılır.
\nn'inci eşleşmiş olan alt ifadeyi çağırır. n, 1 ile 9 arasında bir sayıdır.
\sBoşluk karakteri, [ \n\t\v\f]
\dRakamlar ile eşleşir. [0-9]
\DRakam dışındakilerle eşleşir. [^0-9]
\xHexadecimal karakterler. [0-9a-fA-F]
\XHexadecimal olmayan karakterler. [^0-9a-fA-F]
\wAlfasayısallar ve _ ile eşleşir. [A-Za-z0-9_]
\WAlfasayısal ve _ olmayanlar ile eşleşir [^A-Za-z0-9_]
\aAlfabetik karakterler ile eşleşir. [A-Za-z]
\lKüçük harflerle eşleşir. [a-z]
\uBüyük harflerle eşleşir. [A-Z]
|veya

Kaynaklar: