swap takas alanı ekleme sistem

Sisteme Swap Ekleme

Swap (takas alanı), Unix-like sistemlerde sistem belleğinin (RAM) yetersiz kaldığı durumlarda sistemin çalışmasını sürdürebilmesi için bellek yerine kullandığı alana denir. Bazen sistemdeki swap alanı yetersiz geldiğinden veya sistem kurulumu sırasında swap alanı ayrılmadığından dolayı sisteme sonradan swap alanı eklemeye ihtiyaç duyulabilir. Bu durumlarda bir disk bölümü (partition) swap alanı olarak kullanılabileceği gibi bir dosya da bu amaçla kullanılabilir.

Subscribe to RSS - swap takas alanı ekleme sistem